Nikelec.ir

... ارائه میکند

STM32

C آموزش کامل زبان برنامه نویسی

بدون نیازبه دانش برنامه نویسی قبلی

طراحی برد

نکات و اصول مورد نیاز برای طراحی حداقل برد

به سه طریق

CMSIS - SPL - HAL,Cube

محیط های توسعه متفاوت

IAR - KEIL - ECLIPSE

Nikelec.ir

... ارائه میکند

STM32

C آموزش کامل زبان برنامه نویسی

بدون نیازبه دانش برنامه نویسی قبلی

طراحی برد

نکات و اصول مورد نیاز برای طراحی حداقل برد

به سه طریق

CMSIS - SPL - HAL,Cube

محیط های توسعه متفاوت

IAR - KEIL - ECLIPSE

آموزش 2017-12-07T01:06:02+00:00
خرید آموزش STM32

ما مشکلات راه برای شما آسان کردیم !

خرید آموزش STM32

نظرات برخی از خریداران

(که در فضای مجازی مانند تلگرام برای اینجانب ارسال می شود ، با تشکر از این عزیزان و بسیار دوستان دیگر که نظراتشون اضافه نشده هنوز )

دوست داری عضو گروه نرم افزار "بله " سایت بشی؟

آره