MRAM چیست ؟

شرکت Spin Transfer Technologies شروع به ارسال حافظه های خود بر روی برد های ارزیابی برای ارائه و نمایش قدرت و سرعت نسل جدید حافظه های خود کرده است . به گفته این شرکت معماری استفاده شده در این حافظه ها که در راستای حافظه های MRAM می باشد . مصرف بسیار پایین تر و … بیشتر بخوانیدMRAM چیست ؟